Telenor


Company Name: Telenor

Address: Other
City: Multan
Complaint Type: The greate
Complaint Detail: 03450005555 ye SIM main ne Rs. 100000 ki li hai aur ye mere name par active bhe ho chuki hai liken signal nahi aa rhy meharbani kr kay ye masla clear kren nahi to dosra rasta court wala hai.