Ashraf


Name: Ashraf

Address: Meharban Town
City: Islamabad
Site URL: 
Complaint Type: Qatal
Complaint Detail: Shehri nay police ko complaint ki keh Ashraf nay us kay ghar mein ghus ka laarai ki aur meray walid ko qatal kar diya, police nay muqadma darj kar liya.

Pak Complaints-Ashraf | Meharban Town | Islamabad | Qatal