Riaz


Name: Riaz

Address: Peshawar
City: Peshawar
Site URL: 
Complaint Type: Qatal
Complaint Detail: Police nay ghairat kay naam per bhabhi ko qatal karnay walay dayvar kay khilaf muqadma darj kar liya, mulzim farar.

Pak Complaints-Riaz | Peshawar | Qatal