Shahid


Name: Shahid

Address: Jatoi
City: Jatoi
Site URL: 
Complaint Type: Sharab
Complaint Detail: Police nay karwai mein sharab firsohon kay khilaf bari karwai ki, 3 mulziman griftar, 600 litter sharab aur asleha baramad, muqadma darj.

Pak Complaints-Shahid | Jatoi | Sharab